Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON B TRỰC ĐẠI

Địa chỉ:  Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Bùi Thị Thúy – Chức vụ: Hiệu Trưởng